Ethiek Jeugdvoetbal

Alle jeugdtrainers hebben via de “PANATHLON”-verklaring over de ethiek in de jeugdsport de verbintenis aangegaan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Hierbij verklaren zij dat:

1. zij de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

2. zij hun inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

3. zij erkennen en aanvaarden dat jeugdsport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

4. zij de steun van sponsors en de media verwelkomen, maar geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

5. zij rekening houden met de rechten van het kind in de sport.